6/11/09

PINGADOURO CONVOCA UN CONCURSO DE DEBUXO ESCOLAR SOBRE MICOLOXIA


Dende a Agrupación Micolóxica PINGADOURO, co patrocinio da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, e coa finalidade de adentrar aos mais novos no mundo da naturaleza e máis en concreto na micoloxia, organizase por primeira ver un concurso de debuxo escolar que se rexerá polas seguintes
BASES:
Participantes:
Alumn@s matriculad@s en centros publicos ou privados de Infantil, Primaria e Educacion Especial de Galicia.
Tema:
O mundo da Micoloxia.
Categorias:
a.- Ensino Infantil.
b.- Ensino Primario.
c.- Ensino Espacial.
Material e tecnicas a empregar:
Os debuxos faranse en formato DIN A-4, en papel forte ou cartulina.
Podera utilizarse calquera tecnica: lápiz, ceras, acuarela, mosaico, rotulador, etc.
Somente se admitiran un máximo de dous debuxos por autor.
No dorso de cada traballo deberá figurar o nome e apelidos, idade, curso, centro de ensino no que esta matriculado, poboacion e un telefono de contacto do autor.
Premios:
Haberá tres premos por cada categoria.
1ª Un vale de 100 Euros en material escolar ou deportivo.
2º. Un vale de 60 Euros en material escolar ou deportivo
3ª Un vale de 30 Euros en material escolar ou deportivo.
Todolos participantes recibiran un obsequio e os gañadores os correspondentes diplomas acreditativos e trofeos.
Prazo de presentación:
Hata o 28 de Novembro no Centro Sociocultural de Sober..
Exposición:
A Agrupacion Micoloxica PINGADOURO fará unha exposición cos traballos presentados en data que se comunicará oportunamente.
Xurado:
Estará compuesto por especialistas en debuxo e micoloxia. O seu dictamen será inapelable.
Entrega de premios:
No Auditorio do Centro Sociocultural de Sober durante o Mes de Decembro en data e hora que se comunicará oportunamente.
O feito de participar implica a aceptación das bases do concurso.

2/11/09

DO 7 AO 9 de NOVEMBRO XORNADAS MICOLOXICAS EN SOBER


A Agrupación Micoloxica Pingadouro celebrará un ano máis as suas XORNADAS MICOLOXICAS, que contaran co programa que se detalla a continuación:


VENRES 6: Polo serán recomendase sair ao campo a recoller setas para a exposición de sábado.


SABADO 7: Pola mañán saida ao campo e pola tarde ás 7 aproximadamente, montaxe da exposición e identificación de setas na casa da cultura. Sobre ás 8 da tarde teremos unha conferencia a cargo de JUAN CARLOS CAMPOS da Sociedade Micoloxica de Madrid titulada “PRINCIPAIS SETAS COMESTIBLES E TÓXICAS”.

Ao finalizar a charla degustaremos setas e faremos un magosto con viño de Amandi.


LUNS 9: Identificación comentada de Setas e charla de iniciación ao mundo da micoloxia para os alumnos do Colexio VIRXE DO CARME a cargo de micólogos da Sociedade Micolóxica de Madrid.Como en anos anteriores e moi recomendable que o sábado pola mañan ou pola tarde traiades setas a Casa da Cultura, para facer unha identificación con expertos e logo unha exposición.


SOBER ACOLLE UN CONCURSO DE XOVENES INTERPRETES DE CLARINETE

BASES do

1º CONCURSO DE CLARINETE DE XUVENTUDES MUSICAIS DE SOBER

Primeira: Ámbito de Participación.

Poderan participar neste certame tod@l@s clarinetistas nacid@s ou residentes en Galicia que non teñan cumpridos 25 anos con data anterior ao 1 de Xaneiro de 2010.

Segunda: Modalidades.

Establecense duas categorías:

A.- Clarinetistas nacid@s despois do 1 de Xaneiro de 1995.

B.- Clarinetistas nacid@s despois do 1 de Xaneiro de 1985.

Terceira: Premios:

Categoría A:

Un primerio premio de 300 Euros en material musical.

Un segundo premio de 150 Euros en material musical.

Categoría B:

Un primerio premio de 550 Euros.

Un segundo premio de 200 Euros.

Entregarase un obsequio e diploma acreditativo a tódolos participantes e trofeos ao primeiro e segundo clasificados en cada categoría.

Cuarta: Celebración do certame.

O Concurso terá lugar os días 12 e 13 de Decembro de 2009, no auditorio do Centro Sociocultural de Sober.

Establecense os seguintes horarios:

Fase eliminatoria: Sábado 12 de Decembro dende as 19,00 horas.

Semifinal: Domingo día 13 de Decembro dende as 11,30 horas.

Final: Domingo día 13 de Decembro dende as 19,00 horas. A final consistirá nun concertó de Clausura coa intervención dos finalistas.

Entregaranse os premios a finalización do concerto.

Quinta: Probas.

Fase eliminatoria:

Categoría A: interpretación dunha obra e/ou movemento cunha audición máxima por parte do xurado de 5 minutos.

Categoría B: intepretación dunha obra para clarinete solo cuna audición máxima por parte do xurado de 5 minutos.

Semifinal:

Categoría A:

Presentación dun programa do obras e/ou movementos cunha audición máxima por parte do xurado de 10 minutos.

Categoria B:

Presentación dun programa do obras e/ou movementos cunha audición máxima por parte do xurado de 20 minutos.


Final:

Categoria A:

Presentación dun programa do obras e/ou movementos cunha audición máxima por parte do xurado de 20 minutos.

Categoria B:

Presentación dun programa do obras e/ou movementos cunha audición máxima por parte do xurado de 30 minutos.

NOTAS:

No caso de interpretar obras con acompañamento este correra a cargo do concursante. Disporase dun piano na sala de audicions.

As obras e/ou movementos presentadas na fase eliminatoria non poderá ser repetidas na fase semifinal.

Co obxeto de incrementar a literatura galega escrita para clarinete, o xurado valorará a presentación de obras de autores galegos.

Sexta: Procedementos e dereitos de inscripción.

A inscripción no certame terá un custe de 5 Euros, e as solicitudes de inscripción formalizaranse remitindo o correspondente boletín ao seguinte enderezo:

XUVENTUDES MUSICAIS DE SOBER

Centro Sociocultural

27460-SOBER (Lugo)

Informacion no teléfono: 610054013


A solicitude acompañarase da seguinte documentación:

Fotocopia do DNI do solicitante (no caso de menores de idade, tamen fotocopia do DNI do tutor legal)

Breve currículo personal.

Xustificante do pago das taxas na conta de Xuventudes Musicais de Sober, no que apareza o nome do concursante.

Numero de conta: 2091 0144 41 3040002588

Relación de obras e /ou movementos que ten previsto interpretar en cada fase. Durante o certame debe de entregar ao xurado tres copias de cada obra e /ou movemento.

DATA LIMITE DE INSCRIPCION: 10 de Decembro de 2009.

Septimo: Composicion do xurado

O xurado estará composto por personalidades destacadas no ámbito musical galego.

Oitava:

A participación no certame supón a aceptación da totalidade das bases.